Reserverings voorwaarden.

Annulering

1. In geval van annulering, van de reservering, door de client, kan het bedrijf gemaakte kosten in rekening brengen.
Tenzij de client kan aantonen dat overmacht de reden van annulatie is, heeft het bedrijf ook recht op een compensatie van:

a) 10% van de aanbetaling, indien de client met meer dan 30 dagen, voor de aankomstdatum, annuleerd.
b) 50% indien de client, met meer dan 7 dagen tot 30 dagen, voor de aankomstdatum annuleerd.
c) 100% Indien de client met 7 of minder dagen, voor de aankomstdatum, annuleerd.

Deze percentages zullen van de aanbetaling, die door client is gemaakt om de reservering te bevestigen, worden ingehouden.
Het bedrijf is ook gerechtigd om eventuele andere kosten van de aanbetaling in te houden.

2. Indien het bedrijf, degene is, die niet aan de eisen van de reservering voldoet, dan heeft de client de keuze om:
a) Een andere accomodatie met dezelfde of superieure installatie’s en categorie te kiezen.
b) Een compensatie te ontvangen van het dubbele bedrag van de gemaakte aanbetaling.

Betaling van de prijs/factuur.

De client is verplicht om de factuur, op het aangegeven tijdstip en plaats, te betalen. Dit houdt in dat de client, bij het overhandigen van de factuur moet betalen.
Het bedrijf zal niet, de vooruitbetaling van de factuur verlangen.